29 tháng 4, 2008

NHỮNG YẾU TỐ CỦA SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG


NHỮNG YẾU TỐ CỦA SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNGby Phil Bartle, PhD
Tăng quyền lực bao gồm xây dựng năng lực và tăng sức mạnh trong các lãnh vực khác nhau. Sau đây là 16 yếu tố nhờ nó mà một cộng đồng trở nên mạnh hơn:
LÒNG NHÂN TỪ
Đó là mức độ mà những cá nhân sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình cho quyền lợi của cộng đồng (phản ánh mức độ của sự rộng lượng, sự khiêm tốn, sự hãnh diện là thành viên cộng đồng, sự hỗ trợ lẫn nhau, lòng trung thành, sự quan tâm, tình đồng đội, tình anh em).
Nếu cộng đồng phát triển nhân từ hơn thì nó sẽ có khả năng hơn
GIÁ TRỊ CHUNG
Mức độ mà các thành viên cộng đồng cùng chia sẻ giá trị, đặc biệt là ý tưởng thuộc về một thực thể cộng đồng có mối quan tâm chung. Các thành viên cộng đồng càng chia sẻ, hoặc ít nhất là hiểu và khoan dung, những giá trị và thái độ của mỗi người, cộng đồng của họ sẽ mạnh hơn.
DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cho con người như đường xá, chợ búa, nước dùng, tiếp cận giáo dục, dịch vụ ý tế), sự bảo dưỡng nó (tuỳ thuộc vào sự duy trì và tu bổ), sự bền vững, và mức độ mà các thành viên cộng đồng được tiếp cận đến.
Các thành viên cộng đồng càng tiếp cận được các tiên ích công cộng thì sự tăng quyền lực sẽ càng cao hơn ( đo lường khả năng của các tổ chức, bao gồm trang bị văn phòng, công cụ, sự cung ứng, tiện ich cá nhân và làm việc.).
GIAO THÔNG LIÊN LẠC
Trong một cộng đồng và giữa cộng đồng và bên ngoài thông tin liên lạc bao gồm đường xá, các phương pháp điện tử (như điện thoại, truyền thanh, TV, internet), sách báo, các mạng lưới, các ngôn ngữ dễ hiểu biết nhau, sự mong muốn và khả năng truyền thông cho nhau.
Khi một cộng đồng thông tin liên lạc tốt hơn, nó sẽ mạnh hơn. Thông tin liên lạc nghèo nàn đồng nghĩa với một cộng đồng hoặc một tổ chức yếu kém.
TỰ TIN
Thái độ tích cực, sự quyết tâm, động lực bản thân, sự hứng thú, niềm lạc quan, tự lực hơn là lệ thuộc, mong muốn đấu tranh cho cái đúng, tránh sự thờ ơ và thuyết định mệnh, một viễn cảnh cái gì cũng có thể được. Tăng sức mạnh tức là tăng tự tin.
BỐI CẢNH ( CHÍNH TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH)
Một cộng đồng sẽ mạnh hơn, càng dễ trở nên mạnh và bền vững thì môi trường hỗ trợ càng mạnh. Môi trường này bao gồm: Các yếu tố (1) chính trị (các giá trị và thái độ của các nhà lãnh đạo quốc gia, luật lệ ) và (2) hành chính ( thái độ của cán bộ phục vụ và các chuyên viên kỹ thuật, cũng như các quy định và thủ tục của nhà nước)
Khi các nhà chính trị, lãnh đạo, chuyên gia kỹ thuật và các cán bộ phục vụ cũng như các luật lệ và quy định của họ sử dụng cách tiếp cận bao cấp, cộng đồng sẽ yếu, khi nếu họ sử dụng cách tiếp cận có khả năng để cộng đồng hành động dựa trên nển tảng tự lực, cộng đồng sẽ mạnh hơn. Các cộng đồng có thể mạnh hơn khi họ tồn tại trong một bối cảnh có khả năng hơn.
THÔNG TIN
Càng đang có hoặc nhận thông tin đột xuất, sức mạnh của cộng đồng tuỳ thuộc vào khả năng xử lý và phân tích thông tin đó, mức độ nhận thức, hiểu biết và sự sáng suốt có được ở những nhân cật chính yếu và nói chung ở trong nhóm người.
Khi thông tin càng hiệu quả và càng có ích, không hẳn càng lớn, cộng đồng sẽ mạnh hơn.
CAN THIỆP
Mức độ và tính hiệu quả của sự linh hoạt (Huy động, quản lý đào tạo, gây nhận thức, khuyến khích) nhằm đưa đến sự gia tăng sức mạnh của cộng đồng là gì? Những nguồn từ thiện bên trong và bên ngoài có làm tăng mức lệ thuộc và làm suy yếu cộng đồng hay không hay là nó thách thức cộng đồng hành động và vì thế trở nên mạnh hơn? Cộng đồng cần sự can thiệp bền vững hơn. Nó tuỳ thuộc vào các quyết định từ những nhà tài trợ bên ngoài, nhưng họ lại có những mục tiêu và những vấn đề khác với của chính cộng đồng. Khi một công đồng có nhiều nguồn hơn về sự khuyến khích phát triển, nó sẽ mạnh hơn.
LÃNH ĐẠO
Các nhà lãnh đạo nắm quyền lực, ảnh hưởng và khả năng điều động cộng đồng. Lãnh đạo càng hiệu quả, cộng đồng càng mạnh. Bên cạh lãnh đạo dân chủ hoặc lãnh đạo tham gia còn có lãnh đạo chuyên chế, chuyên quyền và các phong cách độc tài, lãnh đạo hiệu quả và bền vững nhất (để tăng sức mạnh cộng đồng chứ không phải tăng sức mạnh cho những nhà lãnh đạo) là lãnh đạo thực thi theo ý nguyện của cộng đồng nói chung, giữ vai trò thông hoạt.
Nhà lãnh đạo phải có kỹ năng, thiện ý và uy tín. Lãnh đạo càng hiệu quả, cộng đồng hoặc tổ chức càng thêm có khả năng.
MẠNG LƯỚI
Không chỉ “bạn biết gì”, mà còn “bạn biết ai” có thể là nguồn tăng sức mạnh. (Như thường nói đùa, không chỉ “biết thế nào” mà còn “ biết ai” để tìm được việc làm). Mức độ mà các thành viên cộng đồng, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, những người quen biết (và cơ quan hoặc tổ chức của họ) có thể cung cấp tài nguyên có ích sẽ làm tăng sức mạnh cho cộng đồng nói chung?
Các nối kết có ích, tiềm năng và đã thực thi, hiện có trong cộng đồng và với những người khác ở bên ngoài. Mạng lưới càng hiệu quả, cộng đồng càng mạnh (sự cô lập đưa đến sự yếu kém).
TỔ CHỨC
Múc độ mà các thành viên khác nhau trong cộng đồng tự thấy mình có vai trò hỗ trợ nói chung ( đối kháng với một tập hợp người chia rẽ), bao gồm ( theo ý nghĩa xã hội học) sự toàn vện về mặt tổ chức, cơ cấu, thũ tục, tiến trình lấy quyết định, hiệu quả, sự phân chia công việc, các vai trò bổ sung và các chức năng.
Càng tổ chức hoặc càng tổ chức hiệu quả thì cộng đồng hoặc tổ chức càng có khả năng hoặc thêm sức mạnh.
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ
Mức độ cộng đồng tham gia vào lấy quyết định quốc gia và địa phương. Mỗi khi cá nhân thay đổi quyền lực trong một cộng đồng thì nhiều cộng đồng thay đổi quyền lực và ảnh hưởng trong dịa phương và quốc gia.
Một cộng đồng hay một tổ chức càng thực thi quyền lực và ảnh hưởng chính trị thì có khả năng ở bậc cao hơn.
KỸ NĂNG
Khả năng thể hiện ở cá nhân sẽ đóng góp cho tổ chức của cộng đồng và khả năng là được những việc mong muốn làm, kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng quản lý, kỹ năng tổ chức, kỹ năng huy động.
Một cộng đồng hoặc tổ chức càng có thể trang bị va sử dụng các kỹ năng (nhóm hoặc cá nhân), cộng đồng hoặc tổ chức càng thêm quyền lực.
NIỀM TIN
Mức độ các thành viên cộng đồng tin tưởng nhau, đặc biệt là những nhà lãnh đạo của họ và những cán bộ phục vụ cộng đồng, một phản ánh mức độ liêm chính (sự trung thực, sự tuỳ thuộc, sự cởi mở, sự minh bạch, sự tin cậy) trong cộng đồng.
Càng tin tưởng và tuỳ thuộc trong cộng đồng phản ánh khả năng gia tăng ( Thiếu trung thực, tham nhũng, tham ô, phân tán nguồn lực cộng đồng, tất cả góp phần làm cho cộng đồng hoặc tổ chức suy yếu).
ĐOÀN KẾT
Một ý nghĩa thuộc về được chia sẻ về một thực thể nhận biết (như nhóm hình thành cộng đồng), mặc dù mọi cộng đồng có những phân chia (như tôn giáo, giai cấp, ví trí, tuổi tác, giới tính, dân tộc, bộ tộc), mức độ các thành viên cộng đồng mong muốn giảm nhẹ sự khác biệt và thay đổi giữa họ với nhau và mong muốn hợp tác và làm việc nhau vì mục đích hoặc viễn cảnh chung, cùng chia sẻ gia trị.
Khi một cộng đồng hoặc tổ chức càng thống nhất thì càng mạnh hơn. (Đoàn kết không có nghĩa là mọi người như nhau, mà mọi người chấp nhận sự khác biệt và làm việc vì sự nghiệp chung).
SỰ THỊNH VƯỢNG
Mức độ cộng đồng nói chung kiểm soát được các tài nguyên hiện hữu và tiềm năng và sản xuất và phân phối những hàng hoá và dịch vụ lợi ích và khan hiếm, tiền tệ và phi tiền tệ (bao gồm lao động, đất, trang bị, vật liệu, kiến thức, kỹ năng).
Một cộng đồng càng thịnh vượng thì sẽ mạnh hơn.
Kết luận
Bất cứ một cộng đồng hoặc một tổ chức nào càng hội đủ một trong các yếu tố nêu trên thì càng mạnh hơn, có năng lực hơn, và có quyền lực hơn.
Một cộng đồng là một thực thể xã hội, Nó không thể mạnh hơn bởi đơn giản là có thêm một số tiện nghi. Tăng sức mạnh hay xây dựng năng lực cộng đồng đòi họi thay đổi xã hội – phát triển – và vì vậy cần có tất cả 16 yếu tố nêu trên của sức mạnh.
.

Không có nhận xét nào: