17 tháng 4, 2008

Ngày Công tác xã hội thế giới tại Singapore 15/04/2008

1 nhận xét:

Nhân viên xã hội nói...

Chúng ta có nên thay đổi ngày CTXH thế giới hay không theo hướng của thế giới hay là chúng ta vẫn lấy ngày 12/11 hằng năm làm ngày truyền thống của công tác xã hội Việt Nam ? Rất mong nhận được các ý kiến của các bạn.