29 tháng 5, 2008

Trí tuệ cảm xúc


Trí tuệ cảm xúc

Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận biết, hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân và của người khác. Nó được chia ra làm bốn phần : Tự nhận thức, nhận thức xã hội, tự chủ và quản lý mối quan hệ.
Hình ảnh trên là Mô hình Trí tuệ cảm xúc của Goleman (2002)

Không có nhận xét nào: