8 tháng 5, 2008

TĂNG QUYỀN LỰC CHO CỘNG ĐỒNG


TĂNG QUYỀN LỰC CHO CỘNG ĐỒNG

Mạnh hơn qua rèn luyện:
Từ thiện tự nó không xấu, nó dựa trên lòng nhân đạo, một giá trị cần được khuyến khích. Tiếp cận từ thiện là cách giúp người nghèo mà chẳng giúp họ trở thành người tự tin. Món quà làm cho người nhận càng lệ thuộc vào người cho, đích thực không phải là hào phóng. Nó duy trì nghèo đói. Nó làm cho người cho luôn ở vị trí người cho. Nếu bạn cho một người hoặc nhóm người có nhu cầu cái gì đó, bạn làm nhẹ bớt nhu cầu của họ. Bạn có thể biết chắc chắn rằng họ vẫn cần như thế nữa, họ sẽ quay lại nơi mà họ đã nhận quà.
Đó là không xấu; đó là lẽ tự nhiên của con người, tính chất tồn tại của con người.
nếu bạn muốn con người trở nên tự tin, bạn cần biết rõ họ cần gì ở điểm đầu tiên. Sau đó bạn tìm những cách giúp họ làm việc hoặc phấn đấu như thế nào để khi họ cần cái đó nữa họ sẽ không đến xin bạn. Nếu họ có được một cách miễn phí, họ sẽ phải biết là nó đáng giá bao nhiêu tiền phải bỏ ra để có nó.
Trong phương pháp tăng quyền lực, ở lãnh vực thể thao, không phải huấn luyện viên chỉ biết thúc ép vận động viên làm được cái mà ông ta muốn mà chính vận động viên trở nên mạnh hơn và khéo léo hơn qua tập luyện bền bỉ.
Trong vật lý trị liệu cũng thế, nếu bạn bị thương nơi chân và không đi lại được, bạn phải nhờ đến bác sỹ vật lý trị liệu hướng dẫn cách tập luyện để đi. Bạn phải tự tập luyện dù có đau nhức cách mấy bạn phải cố gắng tập vì bạn không muốn phải nhờ đến ông bác sỹ đó nữa.
Nếu tác viên cộng đồng không hướng dẫn cộng đồng rèn luyện, cộng đồng vẫn lệ thuộc và nghèo đói vẫn còn duy trì.
Tiếp cận tăng quyền lực trong phát triển cộng đồng là điều đầu tiên bạn xác định cộng đồng mong muốn gì và chỉ cho các thành viên cộng đồng biết cách nào để đạt nó. Tiến trình để đạt nó là tiến trình rèn luyện để họ được tăng sức mạnh.
Tại sao lại chọn một cộng đồng để tăng quyền lực?
Nếu mục tiêu của vei65c huy động cộng đồng là tăng quến lực, của cải vật chất và năng lực, tại sao bạn cộng đồng này mà không phải một cộng đồng khác?
Thế giới này không phải là một nơi thuận lợi. Có những bất công, có những xung đột, có những con người bất nhân. Cuộc sống không dễ dàng. Chúng ta cần vài mục tiêu trong cuộc sống. Chúng ta đang thử chỉnh sửa những sai sót của thế giới, chúng ta giúp người nghèo trở nên tự lập và thoát nghèo là vài mục tiêu của chúng ta
Khi chọm làm việc tại một cộng đồng nghèo có thể là một cách đạt mục đích của cuộc đời mình. Chọn một cộng đồng đơn giản vì là nơi mình được sinh ra có thể hợp lý nhưng mục đích ít đạt được. Cộng đồng được chọn phải là cộng đồng nghèo nhất, người dân thu nhập thấp nhất, khả năng yếu kém nhất, thiếu sự liên kết, thiếu tài nguyên.
Tăng quyền lực như là một tiến trình xã hội:
Chúng ta cần nhấn mạnh là nghèo đói là một vấn đề xã hội, ngược lại với trường hợp một cá nhân thiếu tiền hoặc thiếu tài nguyên khác. Chúng ta cần phân biêt mức độ xã hội và mức độ cá nhân.
Một cộng đồng là một tổ chức xã hội, không phải là một cá nhân hay chỉ là một tập hợp những cá nhân. Nó là một thực thể. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy và tương tác với một cá nhân. Một cộng đồng chỉ được nhìn thấy riêng lẻ từng phần ở vào một thời điểm nhất định và không được nhìn thấy toàn diện (như trường hợp 7 người mù và con voi). Một cộng đồng không thể hoạt động như một cá nhân.
Chúng ta có thể làm cho cá nhân mạnh hơn (thể chất, tâm lý) và chúng ta có thể làm cho cộng đồng mạnh hơn (khả năng, của cải vật chất, quyền lực), cả hai không như nhau. Chúng ta nếu là tác viên cộng đồng phải thận trọng tránh đưa ra những dự đoán và những giả định về công đồng như cộng đồng là một cá nhân. Dễ dàng đấy, nhưng lại là sai.
Một khi bạn là tác viên, bạn có thể nhìn thấy những cá nhân, có thể làm việc với những cá nhân, mục đích của bạn là cộng đồng, một tổ chức xã hội mà không nhìn thấy sự toàn diện của nó và với nó bạn phải làm việc một cách gián tiếp.
Để thành công trong công tác tăng quyền lực cho cộng đồng, cần thiết bạn phải hiểu bản chất của tổ chức xã hội, của mức độ xã hội, của xã hội. Bạn cũng cần hiểu về mối quan hệ giữa một cá nhân, nhiều cá nhân và cộng đồng và xã hội.
Bạn cần tự xác định mục tiêu nghề nghiệp chuyên môn học hỏi nhiều hơn về viễn cảnh xã hội và phát riển các kỹ năng hiểu biết về các yếu tố chứng minh bời các chỉ số mà mình có thể tham khảo được, bao gồm hành vi cá nhân, thống kê kinh tế xã hội, các sự kiện và các dữ liệu về dân số ( bạn xem bài” những yếu tố của sức mạnh cộng đồng”)
Tại sao tham gia?
Vì tiến trình tăng quyền lực cho cộng đồng hay phát triển năng lực là một tiến trình xã hội. Ngay khi các thành viên cộng đồng không thể phát triển cộng đồng của họ, một tiến trình tăng trưởng của cộng đồng một cách tổng quát vẫn diễn ra trong nội tại của nó như một bộ phận ( bộ phận xã hội).
Cố gắng ép tăng trưởng, cố gắng ép thay đổi xã hội, được gọi là “điều hành xã hội”( social engineering) và nó cũng có tác động, nhưng những tác động này còn xa những gì mình muốn. Phương pháp của chúng ta là kích thích cộng đồng hành động.
Chúng ta nói đến hành động như một “dự án”. Khi thực hiện một dự án, cộng đồng sẽ trở nên có quyền lực hơn, phát triển khả năng hơn. Hành động này cần nhiều rèn luyện để có thể mạnh hơn. Phương pháp căn bản huy động cộng đồng đầu tiên là xác định cộng đồng cần gì và chúng ta sẽ hướng dẫn họ phấn đấu để đạt nó.
Một người bên ngoài không thể quyết định những gì cộng đồng muốn. Các thành viên cộng đồng phải chấp thuận về tất cả những gì họ muốn. Đó là những lý do đầu tiên tại sao họ cần tham gia lấy quyết định và sự tham gia này cần thiết cho việc xác định họ cần gì nhất.
Buổi động não là một trong các kỹ thuật giúp bạn xây dựng các ưu tiên của các thành viên cộng đồng. Nếu làm đúng, đó là một tiến trình xác định một sự lựa chọn chung, không phải sự lựa chọn của một ít người hoặc của một bộ phận lãnh đạo.
Sau đó là quyết định chọn chiến lược hoặc một hướng đi nhằm đạt mục đích ưu tiên. Có nhiều cách khác nhau khi chọn chiến lược, nhưng cách nào phản ánh sự quyết tâm của các thành viên cộng đồng là tốt hơn cả. Sự tham gia của họ là cốt lõi cho sự thàng công.
Môt dự án có đầu vào và đầu ra. Đầu vào là các tài nguyên cho dự án. Đầu ra là mục tiêu thực hiện được. Một khi đầu vào có được từ các nhà tài trợ bên ngoài, bao gồm cả Chính phủ, nhưng tự thân cộng đồng, các thành viên cộng đồng cũng phải có sự hy sinh. Ngoài sự tham gia lấy quyết định, họ cũng có sự đóng góp tài nguyên ở đầu vào.
Cộng đồng phải tham gia giám sát dự án. Các thành viên cộng đồng không thể giao phó cho người bên ngoài và luôn kiểm tra xem dự án có tiến triển theo dự trù không.
Khi thực hiện dự án, các thành viên cộng đồng có thể nhận diện một số kỹ năng mà họ còn thiếu, có thể trong công tác kế toán, trong cách báo cáo hay kỹ năng kỹ thuật. Nếu bạn có thể giúp họ được tập huấn về các kỹ năng ấy, lớp tập huấn cũng phải được tổ chức theo phương pháp cùng tham gia. Người dân học hiệu quả hơn khi tham gia hơn là nghe thuyết trình.
Tiếp cận tham gia luôn được khuyến khích trong tiến trình tăng quyền lực. Sự tham gia góp phần tăng sức mạnh. Không có sự tham gia của cộng đồng, không có phát triển và mọi cải thiện đều không bền vững.


Nguyễn NGọc Lâm

Không có nhận xét nào: