21 tháng 5, 2008

Làm thế nào để định hướng tư duy?


Làm thế nào để định hướng tư duy, có được cái nhìn tổng thể? Trước một vấn đề hoặc xử lý các nguồn thông tin, làm thế nào để có cách nhìn nhận toàn diện nhất? Tất cả những câu hỏi "khó" đó, Chung cùng các bạn học viên đều có thể giải quyết được nhờ một công cụ có tên là "6 chiếc mũ tư duy".

Mô tả 6 chiếc mũ tư duy

6 chiếc mũ mang một màu sắc khác nhau, và chỉ dẫn hướng cho từng phương pháp tuy duy. Chiếc mũ màu trắng mang tính chất trung lập, khách quan; đi sâu vào các dấu hiệu, sự thật rõ ràng. Chiếc mũ này tập trung đi vào việc xác định các thông tin còn thiếu.

Còn trong chiếc mũ đỏ, các biện pháp mang tính chất cảm tính hơn: Hợp thức hóa cảm xúc, trực giác, linh cảm. Chiếc mũ này nhấn mạnh vào những gì mà "tôi" cảm thấy, cũng không cần lý do, cơ sở.

Khi nói tới chiếc mũ vàng, cách thức tư duy lại hướng vào tính chất lạc quan, tích cực, các giá trị, lợi ích, đồng thời khuyến khích các đề xuất cụ thể. Điểm then chốt trong tư duy theo "chiếc mũ vàng" đó là: "Tư duy tích cực nắm bắt cơ hội tích cực".

Tuy nhiên, khi thu thập các thông tin, để tránh các suy nghĩ cảm tính thì lại cần tới một chiếc mũ đen. Chiếc mũ đen mang tư duy phân tích khó khăn, sai lầm, phân tích các yếu tố mạo hiểm, các lập luận logic. Chiếc mũ đen luôn là bạn song hành với các chiếc mũ còn lại.

Để tiếp nhận tư tưởng mới và kích thích sự sáng tạo thì phải cần tới chiếc mũ lục. Tư duy theo chiếc mũ lục sẽ kích thích việc tìm kiếm nhiều lựa chọn, chú trọng việc hành động (thay vì phê phán). "Một tổ chức thành công là một tổ chức có nhiều ý tưởng đổi mới" và do đó, chiếc mũ lục có vai trò tiên quyết trong việc thúc đẩy sự phát triển của tổ chức.

Nhưng làm thế nào để điều hành, dẫn dắt một tổ chức đi tới thành công thì lại cần tới cách thức tư duy của chiếc mũ lam: Điều khiển tổ chức; Trọng tâm định hướng vấn đề; Tóm tắt, khái quát kết luận các vấn đề và đảm bảo "luật" được tôn trọng.

Ban đầu, phong cách tư duy của Ngọc Chung mang nhiều tính chất của "mũ đen" hơn. Nhưng sau khi được phân tích rõ ràng về cả 6 chiếc mũ, Ngọc Chung đặc biệt để ý tới chiếc mũ lam vì "mọi thứ liên quan tới lãnh đạo, quản lý em đều rất thích".

Thứ tự sử dụng các chiếc mũ sẽ được sắp xếp tùy theo các mục đích khác nhau.
(Xem ảnh phía trên)

Không có nhận xét nào: