20 tháng 3, 2008

Truyền Thông Thay Đổi Hành Vi Thông Qua Các Hình Thức Nghệ Thuật


Truyền Thông Thay Đổi Hành Vi Thông Qua Các Hình Thức Nghệ Thuật
Người viết: Nguyễn Kim Ngân


Trong tháng 9, Dự án Time to Change vừa tổ chức những buổi tập huấn đầu tiên về kỹ năng sử dụng các hình thức nghệ thuật trong truyền thông thay đổi hành vi cho các tình nguyện viên tại Hải Phòng nhằm giúp tình nguyện viên có kỹ năng để truyền thông cho nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao.
Tập huấn cung cấp cho các tình nguyện viên kỹ năng để tổ chức các buổi truyền thông qua các hình thức nghệ thuật như kịch, chiếu phim tình huống, hội thi, và thi vẽ tranh, triển lãm ảnh, .... Đồng thời, các tình nguyện viên còn học kỹ năng để khuyến khích đối tượng cần truyền thông tham gia phân tích, rút ra các bài học và áp dụng kiến thức vào thực tế hoạt động truyền thông sau phần trải nghiệm với các hình thức nghệ thuật đó.
Chị Lê Thị Thúy Nga, cán bộ dự án, cho biết, “Truyền thông thay đổi hành vi là một việc rất khó & đòi hỏi thời gian dài, có khi nhiều năm. Truyền thông cho cộng đồng mà quanh năm chỉ có tập huấn, hội thảo hay hội nghị thì khó thu hút số lượng đông các nhóm đối tượng. Do đó, dự án thực hiện hoạt động truyền thông thông qua các hình thức văn nghệ và khuyến khích sự tham gia tích cực của đổi tượng truyền thông vào các phần của chu trình học qua trải nghiệm.”
Tập huấn đã thu hút sự tham gia của hơn 50 tình nguyện viên tại hai địa bàn của dự án là huyện Kiến Thụy và thị xã Đồ Sơn. Sau lớp tập huấn, trong tháng 9 và 10, mỗi nhóm TNV đều áp dụng ít nhất một hình thức nghệ thuật để tổ chức một buổi truyền thông tại cộng đồng.
Anh Trần Văn Hợp, tình nguyện viên nhóm ngư dân Ngọc Hải 2, thị xã Ðồ Sơn, nói "Tôi là ngư dân nên rất ít dịp được di dự những lớp tập huấn kiểu này. Qua tập huấn ngày hôm nay tôi học đuợc nhiều lắm. Thú thật khi mới vào làm tình nguyện viên cho dự án, tôi chưa hình dung tôi sẽ làm truyền thông thay đổi hành vi cho các anh em ngư dân khác như thế nào. Lớp học này giúp tôi yên tâm hơn nhiều vì tôi biết mình có thể làm đuợc."
Dự án Time to Change thực hiện giai đoạn 1 từ tháng 7/2003 đến tháng 6/2006 và giai đoạn 2 từ tháng 7/2006 đến tháng 6/2009. Dự án nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống HIV và các bệnh lây qua đường tình dục (STIs) cho các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao như công nhân nhập cư, tiếp viên nhà hàng và ngư dân tại huyện Kiến Thụy và thị xã Đồ Sơn.

Không có nhận xét nào: