26 tháng 3, 2008

các quy điều đạo đức của Nhân viên xã hội


Các quy điều đạo đức của nhân viên xã hội

- Tôi tôn trọng phẩm giá của các cá nhân con người như là nền tảng của mọi mối quan hệ xã hội.

- Tôi tin vào năng lực cơ bản trong con người nói chung để hướng tới những mục tiêu cao hơn.

- Tôi sẽ đặt quan hệ với người khác dựa trên những đức tính của họ như là những con người riêng lẻ, không phân biệt về chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tình trạng kinh tế hoặc địa vị xã hội.

- Tôi sẵn sàng hy sinh quyền lợi trước mắt của riêng mình khi chúng mâu thuẫn với lợi ích tối cao của mọi người.

- Tôi nhận biết rằng món quà lớn nhất của tôi cho người khác có thể là cơ hội để anh ta phát triển và thực hành khả năng của chính mình.

- Tôi sẽ không xâm phạm, công việc riêng tư của cá nhân khác mà không có sự đồng ý của người đó, ngọai trừ trong trường hợp khẩn cấp khi tôi phải hành động để ngăn chặn tổn hại cho người đó hoặc người khác.

- Tôi tin rằng niềm tự hào lớn nhất của một cá nhân, cũng như đóng góp lớn nhất của người đó cho xã hội, có thề ở trong những phương cách người đó khác biệt với tôi và với người khác, chứ không phải qua những cách người đó đồng hóa với đám đông. Cho nên tôi sẽ chấp nhận những sự khác nhau và nỗ lực tạo mối quan hệ dựa trên những sự khác biệt đó.

- Định giá của tôi về người khác sẽ luôn dựa trên sự cố gắng chân thành để hiểu người đó, không phải chỉ hiểu lời nói nhưng là hiểu chính bản thân người đó và toàn bộ hoàn cảnh cũng như ý nghĩa của nó đối với anh ta.

- Như là yếu tố cần thiết đầu tiên để hiểu người khác, tôi sẽ liên tục tìm kiếm sự hiểu biết sâu hơn và kềm chế mình cũng như những thái độ và thành kiến của riêng mình có thề ảnh hưởng đến các mối quan hệ của tôi.

LINTON B. SWIPT

(trích lại theo cuốn “Bàn Tay Giúp Đỡ” của Anthony Yeo, bản dịch của Lan Khuê và Trịnh Chiến, Nxb Trẻ TpHCM, 6/2006)

Không có nhận xét nào: