26 tháng 2, 2008

Phát triển Cộng đồng dựa vào tài sản và nguồn lực của Cộng đồng như là một chiến lược cho việc thúc đẩy người dân phát triển


Phát triển Cộng đồng dựa vào tài sản và nguồn lực của Cộng đồng như là một chiến lược cho việc thúc đẩy người dân phát triển
Từ ngày 20-26 tháng 4 năm 2006 vừa qua, Trường Đại học An Giang phối hợp với COADY (Canada) cùng với sự hỗ trợ của CEEVN (Hà Nội) đã tổ chức khoá tập huấn ngắn hạn về Phát triển cộng đồng dựa vào tài sản và nguồn lực của cộng đồng (ABCD), với thành phần tham dự gồm khoảng 25 nhân viên, cán bộ đang làm việc ở trường đại học của tỉnh An Giang, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.
Phát triển cộng đồng (ptcđ) dựa vào tài sản và nguồn lực trong cộng đồng (abcd) khởi điểm các tài sản và sức mạnh hiện có của cộng đồng, đặc biệt sức mạnh vốn có trong các hội, nhóm cộng đồng và mạng lưới xã hội trong cộng đồng. Abcd được xem như là một trong những lựa chọn các phương pháp tiếp cận dựa vào nhu cầu để phát triển. Trong nguyên tắc và thực hành abcd gồm có 4 thành phần chính như là lý thuyết và thực hành của cuộc khảo sát được đánh giá cao; khái niệm của nguồn vốn xã hội như là một tài sản cho phát triển cộng đồng; lý thuyết của sự phát triển kinh tế trong cộng đồng và những bài học kinh nghiệm từ những mối liên kết giữa sự phát triển có sự tham gia, quyền công dân và xã hội dân sự. Hay nói cách khác, abcd có thể được hiểu như là một phương pháp tiếp cận, như là toàn bộ phương pháp cho việc vận động cộng đồng tham gia phát triển và cũng là một chiến lược cho sự phát triển dựa vào cộng đồng. Những phương pháp này gồm:- Phỏng vấn để tìm ra những câu chuyện thành công trong cộng đồng và phân tích những nguyên do về sự thành công đó. Đồng thời xác định những tài sản và nguồn lực còn tiềm ẩn và chưa được công nhận trong cộng đồng.- Phương pháp abcd cung cấp các công cụ thực hành và phương pháp mà các thành viên trong cộng đồng có thể sử dụng để xác định và nối kết các tài sản trong cộng đồng. Nó bao gồm các công cụ như vẽ bản đồ tài sản sẵn có trong cộng đồng và phân tích nền kinh tế tại địa phương; mô tả các mối liên kết tiềm năng trong tài sản và nguồn lực của cộng đồng để đánh giá một cách lạc quan về cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương kể cả xuất khẩu hàng hóa ra bên ngoài cộng đồng và bịt kín lại các rò rĩ mà có thể dẫn đến tiêu hao nguồn tài nguyên không cần thiết trong cộng đồng. Kỹ thuật vẽ bản đồ cũng cung cấp phương tiện để đưa ra các giá trị về các kỹ năng, tài năng và năng lực trong việc phân tích kinh tế. Ngoài ra nguồn tài nguyên thiên nhiên, xã hội và văn hóa cũng được xem xét trong vấn đề phân tích kinh tế địa phương.
- Thành lập một nhóm nồng cốt và đồng đẳng trong cộng đồng. Trong yếu tố này, abcd nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các nhóm hội chính thức và không chính thức, các mạng lưới làm việc và các gia đình cùng nhau hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Hay nói cách khác, tầm quan trong của mối quan hệ xã hội trong cộng đồng nhằm kết nối những các hoạt động địa phương để tạo cơ hội cho mọi người dân trong cộng đồng tự nguyện tham gia. Xây dựng mối quan hệ tài sản và nguồn lực của địa phương để giải quyết những vấn đề khó khăn và cùng nhau đem đến lợi ích chung cho cộng đồng. Nói chung, abcd xem yếu tố này là một tiềm năng rất lớn trong cộng đồng.- Tập hợp một nhóm đại diện lên kế hoạch thực hiện, tạo một lực đòn bẩy cho các hoạt động của cộng đồng, với sự bắt đầu thực hiện các hoạt động của cộng đồng mà không có sự giúp đỡ bên ngoài. Khi các hoạt động của cộng đồng phát triển mạnh và có quy mô, từ đó có thể liên kết với các tổ chức, cơ sở bên ngoài cộng đồng nhằm để kêu gọi đầu tư cho việc thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng.Cuối cùng ABCD là một chiến lược cho việc thúc đẩy cộng đồng phát triển bền vững. Nó khác với các hành động về việc thúc đẩy cộng đồng phát triển của Ngân hàng Thế giới (WB), có nghĩa là nó trọng tâm vào việc vận động cộng đồng tự phát triển hơn là việc cải cách cơ chế, cho dù có bổ sung về yếu tố tiềm năng của cộng đồng. Đằng sau việc vận động cộng đồng tham gia trong phát triển, ABCD còn được đề cập đến mối liên kết giữa việc thúc đẩy cộng đồng hành động và môi trường vĩ mô, và thúc đẩy môi trường chính sách có ích để thực hiện các hoạt động phát triển. Đây chỉ là sơ lược về nội dung khóa học 5 ngày để chia sẻ với các bạn đồng nghiệp qua bản tin ctxh. Sau khoá học, chúng tôi gồm những thành viên tham dự khoá học đều có tâm huyết muốn áp dụng phương pháp này vào thực tế đã bàn bạc và thảo luận nên tạo một mạng lưới từ 3 nhóm (nhóm trường đại học, nhóm làm việc cơ quan nhà nước, và nhóm làm tổ chức phi chính phủ, từ bắc vào nam) nhằm để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Sắp tới chúng tôi (nhóm cựu sinh viên nhận học bổng từ quỹ ford foundation) sẽ dịch tài liệu tập huấn sang tiếng việt và có sự chọn lọc cho việc ứng dụng phù hợp với bối cảnh, xã hội và văn hóa việt nam. Đồng thời sẽ thu thập 10 trường hợp điển cứu thành công trong cộng đồng để lồng vào bài giảng. Sau khi hoàn tất nội dung chương trình tập huấn bằng tiếng việt, chúng tôi sẽ tìm những nơi, địa phương nào nhiệt tình ủng hộ và sẵn sàng cộng tác với chúng tôi trong việc ứng dụng phương pháp abcd trong giai đoạn tiền thử nghiệm.Mai Linh

Không có nhận xét nào: