17 tháng 7, 2008

Từ lịch sử xã hội học trên thế giới và ở việt nam bạn có thể học hỏi được gì bổ ích cho nghề công tác xã hội?


Từ lịch sử xã hội học trên thế giới và ở việt nam bạn có thể học hỏi được gì bổ ích cho nghề công tác xã hội?
Tôi nghĩ rằng lịch sử của Xã hội học thì không giúp được gì nhiều cho ngành công tác xã hội. nhưng xã hội học thì giúp được nhiều đấy.
Xã hội học là một ngành khoa học nghiên cứu xã hội, vì thế nó có quan hệ mật thiết với ngành công tác xã hội. XHH giúp cho nhân viên xã hội biết được:
- Những vấn đề xã hội đang tồn tại về lượng và chất. Từ đó định hướng trọng tâm các hoạt động trợ giúp.
- Những xu hướng/dự báo về xã hội và vấn đề xã hội. Từ đó xây dựng chính sách xã hội và thiết kế các dịch vụ xã hội phù hợp.
- Những biến đổi của cấu trúc xã hội, văn hoá, chính trị và kinh tế. Từ đó có những hành động can thiệp nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến những người khó khăn trong xã hội
- Xã hội học cũng nghiên cứu những vấn đề của con người trong môi trường xã hội. Vì thế xã hội học giúp ngành Công tác xã hội hiểu con người và những hành vi của họ trong chính đời sống xã hội. Và như vậy giúp cho nhân viên xã hội hiểu đối tượng cần giúp đỡ của mình hơn, làm việc với họ hiệu quả hơn.
Theo Yahoo VN - Hỏi và Đáp

Không có nhận xét nào: