11 tháng 9, 2008

Cơ hội nhận tài trợ cho dự án HIV/AIDS


Cơ hội nhận tài trợ cho dự án HIV/AIDS
TTO - Phái đoàn Hoa Kỳ tại VN đang kêu gọi các tổ chức tham gia xây dựng và triển khai các chương trình nhỏ, hoạt động lan tỏa cộng đồng về HIV/AIDS trong năm 2008. Ngân sách năm 2008 là 88 triệu USD và sẽ được phân bổ cho nhiều dự án, mỗi dự án trị giá không quá 10.000 USD.

Tất cả các chương trình được đề xuất sẽ kết thúc trước ngày 31-12-2008. Ưu tiên sẽ dành cho những sự kiện có liên quan đến các phương tiện truyền thông đại chúng và hoạt động chia sẻ, lan tỏa thông tin về các mục tiêu giáo dục và tuyên truyền của PEPFAR.

Tiêu chí lựa chọn bao gồm: các hoạt động cộng đồng địa phương có thể tự điều hành và duy trì, các sự kiện hỗ trợ cho mục tiêu truyền thông lớn và tuyên truyền rộng rãi cho các chương trình của PEPFAR về phòng, chống HIV/AIDS, giảm kỳ thị, và nâng cao nhận thức về dự phòng và điều trị.

Đề xuất chương trình/hoạt động không quá 3 trang, nêu rõ mục tiêu, đối tượng, thời gian thực hiện và ngân sách. Nộp trước ngày 10-10-2008 tới địa chỉ: Hoàng Thanh Hải - Cán bộ Truyền thông - Văn phòng Điều phối PEPFAR/Việt Nam (Tầng 15 Tòa nhà TungShing, 2 Ngô Quyền, Hà Nội, email: haihoang@usaid.gov).

HƯƠNG GIANG
From Tuoi tre online

Không có nhận xét nào: