7 tháng 12, 2008

AI MUỐN TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN XÃ HỘI?


THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA BẠN
Hiên nay đã có 34 trường đại học và cao đẳng tham gia đào tạo ngành Công tác xã hội và ngành CTXH đang được Nhà nước lên kế hoạch công nhận chính thức là một nghề như bao nghề khác trong thời gian tới và đã có nhiều sinh viên dự tuyển vào nghề này. Các bạn đang theo học chương trình đào tạo này thử trả lời các câu hỏi sau đây:
1. Lúc nào bạn đã quyết định trở thành một nhân viên xã hội chuyên nghiệp?
2. Ai đã ảnh hưởng đến bạn trong quyết định đó?
3. Có một sự kiện nào hoặc một người nào đó Ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định của bạn để trở thành một nhân viên xã hội chuyên nghiệp?
Bạn hãy viết bằng cách bấm vào mục " COMMENTS" bên dưới mục này và bài viết của bạn sẽ được đưa lên trang blog này chính thức.
Rất mong các bạn tham gia

Ghi nhận một ý kiến:
hoa nói...
khi tot nghiep lop 12 toi da co y dinh thi vao nganh cong tac xa hoi
.gia dinh la noi da cho toi nhieu anh huong nhat.sinh ra va lon len o vung nong thon nen toi hieu duoc nhung noi vat va cua con nguoi noi day.co nhung dua tre mo coi phai song co cuc vat va.va gio day toi dang theo hoc nganh nay.dang thuc hien dan nhung du dinh cua minh
.toi muon duoc lam mot nhan vien xa hoi thuc su co the giup do nhung nguoi gap kho khan.

21:15 Ngày 09 tháng 2 năm 2009

Ghi nhận ý kiến thứ 2:
Do ban dau chua hieu the nao la cong tac xa hoi nen ve sau nay khi la sinh vien theo hoc nghanh nay em moi biet the nao la ctxh. chinh ban than em truoc kia cung nhan duoc su giup do cua cac co quan, to chuc o dia phuong khi gia dinh con gap kho khan.song o vung cao va la nguoi dan toc thieu so nen truoc day em cung khong hieu the nao la ctxh nhung trong suy nghi cua minh em luon mong muon giup do nguoi khac nhat la nhung nguoi gap kho khan nhu: nguoi gia co don, tre em, nhung nguoi yeu the trong xa hoi can su giup do. mac du chua hieu het duoc ctxh la se lam cong viec gi trong tuong lai nhung voi mong muon giup do nhung nguoi gap kho khan, nhung nguoi yeu the can su giup do em da dang ky du thi vao nghanh ctxh.va gio day khi dang la sinh vien theo hoc nghanh ctxh thi em biet minh da lua chon dung mac du ctxh o viet nam va o noi em sinh song ctxh chua duoc biet den chua duoc quan tam nhung em mong rang trong thoi gian toi ctxh se duoc Dang, nha nuoc, cac co quan doan the quan tam hon nua, moi nguoi dan biet den ctxh nhieu hon de ctxh di sau duoc vao xa hoi de co the phuc vu tot hon cho xa hoi viet nam trong thoi dai hien nay.
love_westlif87
17:25 Ngày 24 tháng 2 năm 2009

3 nhận xét:

hoa nói...

khi tot nghiep lop 12 toi da co y dinh thi vao nganh cong tac xa hoi
.gia dinh la noi da cho toi nhieu anh huong nhat.sinh ra va lon len o vung nong thon nen toi hieu duoc nhung noi vat va cua con nguoi noi day.co nhung dua tre mo coi phai song co cuc vat va.va gio day toi dang theo hoc nganh nay.dang thuc hien dan nhung du dinh cua minh
.toi muon duoc lam mot nhan vien xa hoi thuc su co the giup do nhung nguoi gap kho khan.

love_westlif87 nói...

Do chua hieu duoc the nao la cong tac xa hoi, nen ve sau nay khi dang la sinh vien theo hoc nghanh nay em moi hieu duoc ctxh la nhu the nao.khi con nho gia dinh rat kho khan, lai la nguoi dan toc thieu so song o vung cao va chinh ban than em da nhan duoc su giup do cua cac co quan o dia phuong vi vay trong suy nghi cua minh em luon muon giup do nguoi khac dac biet la nhung nguoi gap kho khan nhu ban than minh truoc kia. khi du thi vao nghanh nay do cung chua hieu duoc sau khi hoc xong cong viec cu the la gi nhung em nghi rang la 1 nhan vien xa hoi lam cong tac xa hoi thi co le la lam cac cong viec ve cac linh vuc cua xa hoi trong do co viec giup do nhung nguoi ngheo, nguoi gia, tre em va nhung doi tuong yeu the can duoc giup do. va sau nay khi dang la sinh vien hoc ctxh em biet minh da quyet dinh dung khi hoc ctxh mac du o viet nam va o noi ma em sinh song ctxh chua duoc biet den. em rat mong nghanh ctxh se duoc dang, nha nuoc, cac co quan ban nghanh va moi nguoi biet den nhieu hon, quan tam hon coi do la mot nghe de tu do ctxh phuc vu tot hon cho xa hoi.

love_westlif87 nói...

Do ban dau chua hieu the nao la cong tac xa hoi nen ve sau nay khi la sinh vien theo hoc nghanh nay em moi biet the nao la ctxh. chinh ban than em truoc kia cung nhan duoc su giup do cua cac co quan, to chuc o dia phuong khi gia dinh con gap kho khan.song o vung cao va la nguoi dan toc thieu so nen truoc day em cung khong hieu the nao la ctxh nhung trong suy nghi cua minh em luon mong muon giup do nguoi khac nhat la nhung nguoi gap kho khan nhu: nguoi gia co don, tre em, nhung nguoi yeu the trong xa hoi can su giup do. mac du chua hieu het duoc ctxh la se lam cong viec gi trong tuong lai nhung voi mong muon giup do nhung nguoi gap kho khan, nhung nguoi yeu the can su giup do em da dang ky du thi vao nghanh ctxh.va gio day khi dang la sinh vien theo hoc nghanh ctxh thi em biet minh da lua chon dung mac du ctxh o viet nam va o noi em sinh song ctxh chua duoc biet den chua duoc quan tam nhung em mong rang trong thoi gian toi ctxh se duoc Dang, nha nuoc, cac co quan doan the quan tam hon nua, moi nguoi dan biet den ctxh nhieu hon de ctxh di sau duoc vao xa hoi de co the phuc vu tot hon cho xa hoi viet nam trong thoi dai hien nay.