13 tháng 11, 2008

Ý kiến về ngày kỷ niệm công tác xã hội thế giới 12.11


Từ lâu rồi (bắt đầu từ năm 1998 do Nhóm CTXH tại TP. HCM tổ chức tại số 43 Nguyễn Thông quận 3 TP. HCM) chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức ngày kỷ niệm này theo truyền thống của ngành CTXH. Nhưng IFSW (hiệp hội quốc tế các nhân viên xã hội không còn chọn ngày 12/11 để kỷ niệm ngày CTXH nữa mà vào tháng 03 và tháng 4 hằng năm, cụ thể là trong năm 2008 là ngày 15.04.2008 và cũng đã chọn ngày 17 tháng 03 năm 2009 và 16 tháng 03 năm 2010 với chủ đề " Social Work and Social Development: The Agenda"( xin xem tại website http://www.ifsw.org/en/p38001263.html).
Nếu chúng ta cứ giữ ngày truyền thống này tức là ngày 12/11 thì phải xem đó là ngày kỷ niệm truyền thống của ngành CTXH Việt Nam hơn là ngày quốc tế. Còn nếu như chúng ta muốn hội nhập với thế giới thì cần chọn ngày kỷ niệm theo IFSW và nội dung kỷ niệm cũng theo đề nghị của IFSW thì sẽ hay hơn.
Trên đây là một đề nghị để chúng ta cùng xem xét trong xu hướng hòa nhập với thế giới của ngành CTXH còn son trẻ của chúng ta.Dưới dây tôi xin chép lại nội dung thông báo của IFSW:
NEWS
North America
Recent Additions
WSWD 2008
Archives News
WORLD SOCIAL WORK DAYS
2009-10
The dates for World Social Work Day (WSWD) have been decided — the third Tuesday in March every year. This means that the next 2 WSWD will be as follows:
17 March 2009
16 March 2010
The theme for both days will be linked to the global consultation preceding the 2010 World Conference in Hong Kong which will help set the world social agenda for the next decade
'Social Work and Social Development: The Agenda'
Everybody can join in World Social Work Day - it belongs to us all. Make your own arrangements and feel connected to the world of social work — all we ask is that you let IFSW know about your plans and that you send us a report.
IFSW will issue briefing material for member organisations and others wishing to join the growing number of participants in WSWD. This will be available later in the year.
2008
Social Workers around the World joined together to celebrate the Second World Social Work (WSWD) Day April 15, 2008. This annual event is held to focus on social work's contributions to society and be part of an ongoing dialogue with all partners on how challenges linked to social conditions can met by communities.

Nguyễn Ngọc Lâm

Không có nhận xét nào: