15 tháng 10, 2008

Nhận thức về nghèo đói


"Cùng với những thành tựu nổi bật, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và thừa nhận, công tác giảm nghèo cũng đang đứng trước hàng loạt những thách thức mà một trong những tồn tại là công tác thông tin, truyền thông giảm nghèo còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa làm cho người dân và cộng đồng xã hội nhận thức được sâu sắc vấn đề nghèo đói, đặc biệt là chưa làm cho người nghèo cảm nhận được sự nghèo khó của chính họ là đáng phê phán cũng như tình trạng nghèo của họ là đáng xấu hổ trước cộng đồng. Do đó, chưa làm cho họ có động lực, ý chí, quyết tâm vươn lên thoát nghèo, thậm chí có nơi, có hộ gia đình còn mong muốn được đưa vào diện nghèo đói để được hưởng chế độ, chính sách, gây nên tư tưởng ỷ lại, thói quen trông chờ vào sự trợ giúp của Nhà nước."
(Phát biểu khai mạc buổi toạ đàm của Thứ trưởng Lê Bạch Hồng Bộ LĐTB&XH ngày 13/10/2008 nhân Ngày Thế giới xoá đói nghèo và Ngày Vì người nghèo Việt Nam 17/10)
Ý kiến:
Tại sao chúng ta không lập quỹ "Phát triển cộng đồng"dành cho các cộng đồng nghèo để có những dự án phát triển do những người được đào tạo chuyên môn về phát triển cộng đồng thực hiện. Những người này biết cách giáo dục nhận thức cho người nghèo và giúp người nghèo được tăng năng lực để tự vươn lên trong cuộc sống một cách bền vững mà nguồn vốn không bị mất đi. Trong khi hiện nay chúng ta có những buổi văn nghệ trên truyền hình quyên góp tiền hằng trăm tỷ đồng rồi số tiền khổng lồ đó đi đâu, chẳng ai biết, chúng ta chỉ biết cho và cho, tạo sự ỷ lại để rồi tình trạng nghèo của họ vẫn nghèo mãi thôi. Phải chi nguồn vốn huy động này được vào Quỹ phát triển cộng đồng và thông qua những dự án phát triển cho những vùng nghèo thì hay biết mấy.
Những tổ chức xã hội đang quyên góp tiền và cho tiền như vậy cần suy tính lại và những số tiền đó bỏ ra sẽ mang lợi ích cho người nghèo vô cùng và cho đất nước một cách hiệu quả nhiều hơn, cả cộng đồng được hưởng lợi.
Nhiều người được đào tạo về phương pháp phát triển cộng đồng này đang chờ đợi có cách làm như vậy để được thực hành chuyên môn và chung tay góp phần phát triển đất nước một cách có căn cơ hơn.Các bạn có đồng tình không?
Nguyễn Ngọc Lâm

Không có nhận xét nào: