27 tháng 10, 2008

Ba gương mặt trong ngành công tác xã hội


Hiện nay trong ngành công tác xã hội chuyên nghiệp có ba gương mặt nổi bật, xin được nêu như sau:
Gương mặt 1: Đó là những nhân viên xã hội đang làm việc tại các trung tâm nuôi dưỡng những người trong hoàn cảnh dặc biệt khó khăn, tại các trại phong,tại các dự án phát triển ở những vùng nghèo đói, ở các vùng sâu và xa, họ làm việc một cách âm thầm, vì lợi ích của các thân chủ của mình, lương của họ còn thấp hoặc là tình nguyện viên, xã hội chưa biết đến họ, họ làm việc vì mục tiêu cao cả, vì con người.

Gương mặt 2: Đó là người có uy tín, có trình độ chuyên môn cao và rộng, thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, có những bài viết về các vấn đề xã hội nóng bỏng, cảnh báo cho mọi người. Họ có vai trò phản biện, góp ý về mặt chuyên môn để những người làm chính sách quan tâm hơn trong hoạch định, họ có ý nguyện làm sao xã hội được phát triển tốt hơn và bền vững hơn.

Gương mặt 3: Hiện cũng có loại người này. Họ là người mới có kiến thức chuyên môn, còn trẻ, nhưng với nhiều tham vọng. Họ cũng xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, họ chạy dự án và với tiền lương cao ngất trời.Họ tự PR về hoạt động của họ, thậm chí PR cả bản thân cá nhân mình và còn lợi dụng cả một số người có uy tín để hỗ trợ cho mình nữa.Không biết các đối tượng trong dự án của họ được hưởng lợi ích gì không mà chúng ta chỉ thấy cá nhân người đó luôn được ca ngợi, được coi như người mẫu mực trong cuộc sống.Vậy là họ làm việc cho ai? Hay là vì lợi ích của chính bản thân của họ?

Vậy theo bạn, ai trong các gương mặt nêu trên đáng được tôn vinh trong ngành công tác xã hội chuyên nghiệp của chúng ta?
Nguyễn Ngọc Lâm

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Xin cam on thay ve nhung tu lieu huu ich va loi nhac nho cua thay ve pham chat cua nguoi lam CTXH. Em dang tu hoc de tro thanh mot nguoi co ich trong linh vuc PTCD.
Em Hue