13 tháng 8, 2008

Hội thảo Quốc tế về Công tác xã hội tại Philíppin


Hội thảo Quốc tế về Công tác xã hội tại Philíppin (12/8/2008)
Sáng 12/8, tại Thủ đô Malina ( Philíppin) đã diễn ra Hội thảo Quốc tế về thiết lập mạng lưới thực hành công tác xã hội cho nhân viên xã hội, giảng viên công tác xã hội và các khoa, bộ môn công tác xã hội tại các trường có đào tạo về ngành này tại các nước Asean. Hội thảo do Bộ An sinh xã hội nước chủ nhà Philíppin chủ trì với sự phối hợp, tài trợ của ba nước đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Hội thảo nói trên có mục đích để các nước tham dự cùng nhau xem xét tình hình phát triển của lĩnh vực công tác xã hội và an sinh xã hội trong khu vực, trên cơ sở đó, bàn bạc và đề xuất một số phương thức hợp tác nhằm xây dựng và phát triển mạng lưới thực hành công tác xã hội chung cho đội ngũ các nhân viên xã hội trong khu vực. Tại đây, đại diện các nước tham dự sẽ trình bày một báo cáo quốc gia về phát triển công tác xã hội và an sinh xã hội và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách để các nước cùng tham khảo.
Được biết, Đoàn Việt Nam tham dự với các đại biểu đến từ Cục Bảo trợ Xã hội và Trường Đại học Lao động và Xã hội ( Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) và Hội thảo này cũng là một trong những bước đi nhằm hiện thực hoá những ý tưởng của Việt Nam và Thái Lan đề xuất tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phúc lợi và phát triển xã hội lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội hồi cuối năm 2007.
Công Hiệu- Tuấn Cường
Theo Molisa

Không có nhận xét nào: