7 tháng 5, 2009

Ngày Công tác xã hội thế giới năm 2009 (theo IFSW)Ngày CÔNG TÁC XÃ HỘI THẾ GIỚI do IFSW đề xướng trong năm 2009 với đề tài:"SOIAL WORK AND SOIAL DEVELOPMENT:THE AGENDA".
Tham khảo thêm tại:
http://www.ifsw.org/p38001737.html

Không có nhận xét nào: