28 tháng 5, 2009

Khai mạc AMRDPE 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị đầu tư thích đáng hơn cho phát triển nông thôn và giảm nghèo(27/5/2009)


Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phát triển nông thôn (PTNT) và Xóa đói giảm nghèo (XĐGN) lần thứ 6 (AMRDPE 6), sáng 27/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, mỗi nước thành viên cũng như toàn Hiệp hội ASEAN cần có những cam kết mạnh mẽ hơn, đầu tư thích đáng hơn cho PTNT và XĐGN. Dự Hội nghị có 10 Bộ trưởng Phát triển nông thôn và Xoá đói giảm nghèo ASEAN, đại biểu của các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Tổng Thư ký ASEAN. Chủ đề của AMRDPE 6 là "Một ASEAN thống nhất đối phó với đói nghèo trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu".

PTNT và XĐGN là một trụ cột phát triển bền vững

Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao việc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về PTNT và XĐGN lần này đã lựa chọn chủ đề "Một ASEAN thống nhất đối phó với đói nghèo trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu" và cho rằng, đây là chủ đề rất thiết thực, phản ánh đúng phương hướng hợp tác và thể hiện quyết tâm đối với PTNT và XĐGN, góp phần tích cực giải quyết những tác động tiêu cực về mặt xã hội của khủng hoảng hiện nay.

“Việt Nam coi PTNT và đẩy mạnh XĐGN là một trụ cột trong chiến lược tăng trưởng và phát triển bền vững”, Thủ tướng khẳng định và thông báo: Trong nhiều năm, Việt Nam đã đề ra, đồng thời thực hiện nhiều cơ chế chính sách, chương trình, dự án nhằm phát triển nông thôn, hỗ trợ thiết thực các vùng khó khăn, các hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 12,5% năm 2008, Việt Nam hoàn thành sớm Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo; kinh tế-xã hội nông thôn ngày càng phát triển.

Việt Nam cũng vừa thông qua chủ trương lớn về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn," bao gồm nhiều chương trình, dự án, với nhiều cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá hiện đại, nông thôn phát triển với đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng được nâng cao.

Để ứng phó kịp thời với những thách thức mới, giảm thiểu tác động của khủng hoảng kinh tế - tài chính đối với đời sống nhân dân, Thủ tướng cho rằng, đẩy mạnh hợp tác giữa các Chính phủ trong khu vực chính là một trong những công cụ chính, quan trọng, có ý nghĩa thiết thực hiện nay.


Giải pháp, bước đi thích hợp để PTNT và XĐGN

“Mỗi nước thành viên cũng như toàn Hiệp hội cần có những cam kết mạnh mẽ hơn, đầu tư thích đáng hơn cho PTNT và XĐGN, đồng thời cũng cần đề ra những giải pháp và bước đi phù hợp hiện thực hóa những mục tiêu đã được đặt ra”, Thủ tướng nhấn mạnh và gợi ý Hội nghị cần quan tâm, đề xuất các biện pháp đối phó với tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính- kinh tế toàn cầu đối với lĩnh vực PTNT và XĐGN; Xây dựng mới Chương trình hành động PTNT và XĐGN và kế hoạch hành động về mạng lưới an sinh xã hội trong ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tiếp tục triển khai sâu rộng các sáng kiến của ASEAN về phát triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo; mở rộng hợp tác khu vực, huy động thêm nguồn lực hỗ trợ phát triển và thu hẹp khoảng cách nội khối; tăng cường hợp tác trao đổi các bài học kinh nghiệm trong phát triển nông thôn của các nước ASEAN+3 như mô hình mỗi làng một sản phẩm của Nhật Bản; mô hình Semul Udong của Hàn Quốc; chương trình "Tam nông" ở Trung Quốc...

Với những nỗ lực hợp tác chung, Thủ tướng tin tưởng, ASEAN sẽ thành công trong xây dựng một cộng đồng năng động, sáng tạo và thịnh vượng. Đồng thời các chương trình và kế hoạch hành động về PTNT và XĐGN cũng sẽ được thực hiện hiệu quả và kịp thời cùng với mạng lưới an sinh xã hội.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam cam kết tiếp tục đầu tư thỏa đáng về nhân lực, nguồn lực cho hợp tác khu vực trong PTNT và XĐGN, đóng góp thiết thực cho tiến trình xây dựng cộng đồng của ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ.

Sau phiên khai mạc toàn thể, trong ngày 27/5, AMRDPE 6 tiếp tục các cuộc họp, thảo luận, đề xuất sáng kiến và thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng về “"Một ASEAN thống nhất đối phó với đói nghèo trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu".

Các đại biểu sẽ tham quan mô hình phát triển nông thôn, giảm nghèo tại huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang).
Theo website Chính phủ

Không có nhận xét nào: