6 tháng 3, 2009

Các chuyên đề được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2009 của Trung tâm NTT


1. "Kinh dịch, ứng dụng trong kinh doanh", vào lúc 08g30 Sáng CN 15/03/2009, người trình bày:BS Dư Quang Châu
2. "Các quy luật tâm lý trong đời sống vợ chồng", vào lúc 08g30 Sáng CN 19/04/2009, người trình bày:TS Nguyễn Thị Bích Hồng
3. "Phong thủy, ứng dụng trong đời sống hằng",vào lúc 08g30 Sáng CN 03/05/2009, người trình bày:BS Dư Quang Châu
4."Căng thẳng và cách ứng phó" vào lúc 08g30 Sáng CN 28/06/2009, người trình bày:ThS Nguyễn Thị Hồng Quế
5."Giúp con vượt qua những trở ngại tâm lý của tuổi mới lớn", vào lúc 08g30 Sáng CN 07/06/2009, người trình bày:TS Nguyễn Thị Bích Hồng
6."Giáo dục con cái theo phương pháp mới", vào lúc 08g30 Sáng CN 21/06/2009,người trình bày:ThS Hoàng Minh Tố Nga

Các chuyên đề này được tồ chức tại Trung tâm NTT thuộc trường CĐ NGuyễn Tất Thành, số 300A Nguyễn Tất Thành, P13 Quận 4 TP. HCM. Tham dự có thu phí: 100.000 đ/người

Không có nhận xét nào: